นอกจากเรื่องของเนื้อหาในการสอบแล้ว คำถามที่มักถามเข้ามาไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสถานที่จัดสอบ ค่าใช้จ่ายในการสอบ รวมไปถึงเอกสารในการสมัครสอบ สามารถอ่านได้จากบทความนี้เลย สถานที่สมัครสอบ Ielts สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครสอบ Ielts เพื่อที่จะนำผลการทดสอบไปยื่นแนบประกอบการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือยื่นแนบไปเพื่อทำการสมัครงาน สามารถเดินทางสอบที่ศูนย์สอบ Ielts 2 แห่งในประเทศไทย คือ British Council ผู้ที่ประสงค์จะสอบที่ศูนย์สอบนี้ จะต้องยื่นใบสมัครที่กรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่ รวมไปถึงการสมัครสอบแบบ online ก่อนวันสอบจริงอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ และเมื่อถึงวันสอบ จะต้องเดินทางมาสอบที่โรงแรม